Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Shellems 3 kirker vidner om den store udvikling
Mogens byggede den første af ler og træ - i dag troner den største af sten direkte på
fundamentet til hans egen bolig.

 

Fortællingen om kirkerne i Shellem er fortællingen om en hastig udvikling fra intet til blomstrende, levende kirke. Mogens Uhrenholt konstruede i efteråret 1918 byens første kristne kirke. Lidt udenfor byen, på missionsstationens område, rejste han den lille kirke med 2 x 10 bænkerader, døbefont, prædikestol og alter. Her blev hver morgen holdt morgenandagt og i løbet af året holdt regulære gudstjenester. Se statistikken for tjenesterne i kirken.

Kirken findes i dag ikke længere, men stedet, hvor den lå, er fortsat af stor betydning for byens kristne. Under sit besøg i marts 2008, fik Torben Uhrenholt at vide, at det er her, man går ud, når man virkelig skal bede eller ønske.Fra "Under Afrikas sol", Dansk Forenet Sudan Missions årbog 1960.


Fra "Under Afrikas sol", Dansk Forenet Sudan Missions årbog 1960. Bemærk altrets kristus-figur og
løv-dekorationerne på alter og prædikestol.


foto: Hans Wendelboe Bøcher, marts 2008

I 1930, 11 år efter Mogens død, byggede Mogens Uhrenholts efterfølger i embedet som missionær i Shellem, Erland Kjær, en ny kirke. Denne gang midt i byen.

Paradoksalt - eller symptomatisk, alt efter temperament - ligger Kjærs kirke klods op ad Shellems største moske. Kirken er i dårlig stand. Der er ikke udført renoveringsarbejde siden den blev bygget for næsten 80 år siden. Men kirken er hver søndag i brug.


Foto: Hans Wendelboe Bøcher, marts 2008.


Foto: Hans Wendelboe Bøcher, marts 2008.

Kirken, der er væsentligt større end den, Mogens byggede i 1918, har plads til 500 på de lave, støbte bænke. De lyse pastelfarver på væggene går igen i alterpartiets glade opstandelsesbillede af det tomme kors og den strålende sol. Erland Kjær malede selv dette i 1930.


Foto: Hans Wendelboe Bøcher, marts 2008.


Den nye kirke fra 1987. Umiddelbart til højre for kirken, ses den runde brønd, som Mogens byggede i 1918 til
sin egen bolig. Ved hjælp af blyrør samlede den regnvand fra taget under regntiden.
Foto: Hans Wendelboe Bøcher, marts 2008.I 1987 byggede LCCN - Den Lutherske Kirke en ny stor kirke uden for centrum. Faktisk ligger midt i den oprindelige missionsstation, og direkte oven på fundamentet til Mogens og Eline Uhrenholts egen bolig fra 1918. Trædestenene, der ligger foran kirkens indgang er sågar de samme, som dem, der lå foran Mogens og Elines hus.  

Kirken har plads til mere end 3000, og er fyldt til bristepunktet hver søndag.


Foto: Hans Wendelboe Bøcher, marts 2008.


Foto: Hans Wendelboe Bøcher, marts 2008. 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021