Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Kronologi

Nedenfor er opstillet en (på ingen måde udtømmende) kronologisk tidslinje over Mogens, Thellefsine og Elines Uhrenholts liv, med særligt fokus på Mogens og Elines virke i Nigeria 1916-1920. Listen er primært sammenstillet udfra oplysninger i parrets breve og tilgængelige dokumenter iiflere amerikanske arkiver.
 


1861

19. juni. Lars Arildsen, Gråsten og hustru Marie Kryger, der senere får tvillingerne Eline og Augusta Arildsen, ankommer New York.
 


1870

29. august. Lars Arildsen og Karen Marie Kryger gifter sig i Cedar Falls, Blackhawk County, Iowa. Link.

 

1871

Lars Arildsen står sammen med 99 andre udvandrede danskere og nordmænd i Cedar Falls bag dannelsen af The Scandinavian Church Society, Iowa. Kirken skiftede senere navn til Danish Norwegian Evangelicial Lutheran Church.. Den første danske præst, der permanent bosatte sig og fungerede i Cedar Falls var A. S. Nielsen, som blev født i Aalborg 1832.


9. februar. Niels Marinus Nielsen Rahbeck bliver født. Dåb i Borris Kirke den 19. marts 1871. 

 

1875

18. april. Eline Marie  og tvillingesøsteren Augusta Emilie Arildsen (d. 5. marts 1967) fødes i Cedar Falls, Iowa, USA
som døtre af Lars Arildsen (føft 1840 i Gråsten, Danmark) og Karen Marie Kryger. Se
generalieblad.
Søstrene bliver hjemmedøbt af pastor A. S. Nielsen fra den lokale, danske kirke, Nazarteth Ev. Luth. Church, Cedar Falls, Iowa.

 


1876

15. oktober. Mogens Marinus Uhrenholt fødes, Øster Uttrup, som søn af Maren Christensen og Jens Peter Uhrenholt.1877

17. juni. Mogens Marinus døbes Nr. Tranders Kirke.
Som faddere står Søren Jensen og hustru, gårdejer Peder Jensen Peen og hustru, Ø.Uttrup samt gårdmand Jens Chr. Mogensen af Hennedal. Nazareth Lutheran Church, Cedar Falls, Iowa

 

1879

1. april. Thellefsine Christensen bliver født i Skage, som datter af Jacob Christensen og Ane Thellefsen.1883

25. august. Jens Peter Uhrenholt bestiller fotografier af hans tre sønner hos Fotograf Tønnies i Aalborg.1889

18. april. Eline konfirmeres af pastor J. Jensen Mylund i den lokale, danske kirke, Nazarteth Ev. Luth. Church, Cedar Falls, Iowa.

 

1891

5. april. Mogens konfirmeres i Nr. Tranders Kirke. Af kirkebogen fremgår, at han får karakteren ug- i kundskab og mg i kundskab.

    I perioden herefter (fremtil 1897) forlader 

    Mogens Øster Uttrup for at tage handelseksamen. Han har flere lærepladser, bl.a. i Randers og i Hjørring.


1893

Elines mor, Karen Marie Arildsen, tager initiativ til at danne The Nazareth Danish Evangelical Lutheran Ladies' Aid. Årsagen var en ung mor til tres død i sognet, og man ønskede nu at samle midler til børnehjemmet.  


1895

21. august: Niels Marinus Nielsen Rahbeck anløber New York. Fortsætter til Iowa for at studere teologi på Elk Horn Højskole.

 

1896

Fredag 13. november. Eline er med til at stifte the Nazareth Luther League, den lokale kirke i Cedar Falls ungdomsforening. 
 


 


1897

Fredag 28. maj. Elines forlovede, Niels Marinus Nielsen Rahbeck, dør af tuberkulose i Cedar Falls, Iowa.

Mogens får sit kald. [Se hans selvbiografi.]

 

1899

Eline påbegynder studiet til sygeplejerske på Augustana Hospital of Nursing, Chicago, men må pga. svigtende helbred opgive året efter.
 


Helsingør Militærhospital, ca. 1900.1900

Mogens soldat under Kong Chr. 9., efter endt skoletid ansat på Militærhospitalet i Helsingør. 

 

1901
Mogens åbner købmandsforretning på hjørnet af Slots- og Bredegade i Aalborg. 

Eline vælges som næstformand (vice-president) for den nystartede Nazareth Sunshine Club. Det er kirken i hjembyen Cedar Falls' ungdomsforening, som søgte at lave forskelligt håndarbejde og sælge det til fordel for kirkens arbejde og mission. Samtidig tiltræder Eline stillingen som organist i kirken, hun er da 26 år.

25. maj: Mogens flytter ind i 4 Værelser i Nørregade 10, 2. sal i Aalborg.

15. september: Mogens gifter sig med Thellefsine Christensen i Skagen Kirke.

27. septemer: Thellesines far, Jacob Christensen, der er blevet enkemand, gifter sig påny. 

S/S Oscar II, ca. 19021902

1902-1904: Eline studerer Engelsk på Elk Horn Højskole.

20. juni 1902: Mogens Uhrenholt begæres konkurs med sin købmandshandel i Aalborg. Boet lukkes først 24. marts 2004.

23. juni: Mogens og Thellefsines lejloghed i Danmarksgade 75, st. bliver opsagt med fraflytning pr. 1. oktober.

4. august: Thellefsine føder en dødfart dreng på Aalborg Sygehus.

6. august : Mogens og sagfører L. Chr. Pedersen udfærdiger statusrapport over boet til Skifteretten. Heri fremgår, at der i boets samlede aktiver og passiver findes 
3.040,55 kr. til dækning af de simple kreditorer, der anslaaes til ca. 29.500 kr.

8. og 9. august: Auktion over inventar fra Mogens' købmandsforretning indbringer 4.588,21 kr.

18. september: Hovedmøde i Skifteretten i Aalborg, hvor sagen fremlægges.

9. oktober. Mogens og hustru Thellufsine forlader Kristiania med dampskibet SS Oscar II, 12 dage senere, 21. oktober, anløber de New York.
Se passagerlisten.


 

1903

Eline ansætttes som lærer på Brorson Højskole i Kenmare, North Dakota. 

Fredag 20. november, kl. 21: Thellefsine og Mogens får datteren Esther Elisabeth Uhrenholt i Racine, Wisconsin

27. december: Esther Elisabeth Uhrenholt døbes i Emmaus Danish Lutheran Church i Racine, Wisconsin.
J. I. Case, Racine, Wisconsin, fabrikshal1904

1904-1905: Eline studerer Tysk på Elk Horn Højskole.

Mogens arbejder som kontorassistent på 906 State Street (efter al sandsynlighed J. I. Case Tractor Company's hovedkontor).

Mogens bygger hus på 2115 Clarence Avenue, Racine.

24. marts: Konkursboet efter købmandsforretningen lukkes.

5. maj: Mogens ansøger om amerikansk statsborgerskab og ønsker derfor at afstå fra sit danske pas og statsborgerskab.
De originale naturalisations-papirer findes på Archives / Area Research Center, University of Wisconsin - Parkside, P.O. Box 2000, Kenosha WI 53141.


 

1905

28. juni: Thellefsine føder Mary Uhrenholt (parrets anden datter), som dog er dødfødt. Der opstår komplikationer efter fødselen.

1. juli: Eline Arildsen ansat som lærerinde ved hverdagsskolen Emmaus i Racine.


Søndag 2. juli: Thellefsine Uhrenholt dør af paralyseret tarmkanal (forstadiet til tarmslyng), opstået efter fødslen af hendes og Mogens anden datter, Mary (dødfødt), i Racine, Wisconsin, 24 år gammel.

5. juli: Thellefsine jordfæstes fra Emmaus Danish Lutheran Church, Racine, Wisconsin.

Sensommer. Mogens i Danmark sammen med 2½-årige Esther Elisabeth, som installeres hos Mogens' far i Øster Uttrup.Klik for større version

21. november. Mogens forlader København med SS Hellig Olav. Af passagerlisten fremgår, at han via New York skal besøge sin ven N. eller J. Christensen i Racine, Wisconsin (muligvis Thellefsines yngre bror, Jacob!)

6. december. Mogens ankommer New York.

Mogens slår sig ned som homesteader i nær nuværende Westby, North Dakota, hvor han bygger sin egen hytte. 

Eline ansættes som lærer på den danske skole i Emaus Menighed,
Racine, Wisconsin, USA, her møder hun senere Mogens.


1906

Mogens begynder sprogstudie i USA.11. april. Esther Elisabeth Uhrenholt dør i Øster Uttrup, 2½ år gammel.


 

1907

Mogens begynder på det 8-årige lægestudium.
College-Uddannelsen på Dons College Blair, Nebraska og Fremont Normal School, Nebraska. Den medicinske Uddannelse paa Creighton Universitet i Omaha og de sidste 3 år på Valparaiso Universitets medicinske Afdeling i Chicago: College of Medicin & Surgery i Chicago.


 

1908

17. februar. Mogens køber et stykke land i det østlige North Dakota.


1910

Ved den nationale folketælling i 1910 står Eline som bosiddende hos sin søster Augusta Hansen (f. Arildsen) i Racine, Wisconsin. Tillige bor i huset Augustas to børn, Harald og Agnes Marie.

Juni: Verdensmissionkonferencen i Edinburgh


 

1911

August. Eline og tvillingesøsteren Augusta flytter med søsterens børn fra Racine, Wisconsin, hjem til Cedar Falls i Iowa for at bo sammen med deres aldrende far, Lars Arildsen.
 


 


1912

August. Større rokade i fam. Arildsens besiddelser på hjørnet af Bluff St. og E. Browns's St. (se ovenfor) 1913

August: Eline opsagde sin stilling som lærerinde ved den dansk/engelske  børneskole Emmaus i Racine, da menighedsrådet ikke kunne bevilge den ønskede lønforhøjelse til $500 om året. Skolen måtte herefter lukke, da det ikke var muligt at finde andre, der kunne undervise i både dansk og engelsk.  

 

1914

30. april. Mogens og Eline antages på bestyrelsesmøde i Viborg i Dansk Forenet Sudan Mission til udsendelse efter endt uddannelse. [7]1915

4. marts: Mogens får amerikansk statsborgerskab for at kunne drive lægepraksis i USA.

25. maj: Mogens tager afgangseksamen Valparaiso Universitets medicinske Afdeling i Chicago: College of Medicin & Surgery i Chicago. 
Eksamination hos The State Board of Health.
[3]

21. juli: Mogens taler (på dansk) i Den Danske Lutherske Kirke på Jefforsen Ave, Racine, Wisconsin. Emnet er "Mission i det fremmede".

25. august. Eline og Mogens gifter sig i Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa. LINK.

10. september. Mogens og Eline ansøger om pas og udrejsepapirer inden rejsen til Nigeria via Europa.

24. november. Mogens og Eline Uhrenholt indviet som missionærer i Hellig Kors Kirken i København.
Mogens taler over Job 22,21-30. Talen gengivet i "Sudan", nr. 1, 1916.

Vinter: Mogens studerer øjensygdomme under prof. Bendtsen i København.

30. december: "Eline er indlagt på Aalborg Kommunehospital for at underkaste sig en operation" [I "Sudan", nr. 2, 1916 angives
blindtarmsbetændelse, men i virkeligheden er hun gravid med fosteret siddende udenfor livmoderen], 
Eline undergår større operation på Aalborg Sygehus, som udsætter udrejsen til Nigeria, som ellers var planlagt til marts 1916.

 

___________


1916

2. februar. Eline udskrives fra Aalborg Kommunehospital.

2. marts: Mogens og Eline får lejlighed på Nørre Søgade, Kbh.

April. Mogens og Eline studerer Hausa hos frk. Tillisch i København. 

Slutn. af april:
Mogens og Eline flytter til Romford Rd., Stratford, London for at studere tropesygdomme og indkøbe remedier til lægegerningen i Afrika. Læs brev.

1. maj. Mogens påbegynder i London studiet af tropiske sygdomme. Kurset varer tre måneder

16. august. Forlader Liverpool mod Nigeria med dampskib fra "Tarquah"

26. august. Anløber Dakar i Senegambien (halvvejs til Forcados, Nigeria.

28. august. Første fod på afrikansk jord. Freetown, Sierra Leone. Læs brevet.

3. oktober. Mogens og Eline Uhrenholt ankommer Numan.

13. oktober. Første konference i Numan.

30. november. Niels Brønnum anmoder om tilladelse til undersøgelsesrejse for Mogens Uhrenholt og sig selv til Shellem ["Sudan", nr. 10, okt. 1918, p142]

7. december. 2. konference i Numan. Anmodning om undersøgelsesrejse til Shellem indgivet til provinsregeringen. 

13. december. Tilladelse til at rejse til Shellem givet.

 

1917

3.-7.  januar . Mogens Uhrenholt og Niels Brønnum rejser til Shellem, "Sudan", nr. 4, april 1917, p49]

22. januar. Den residerende distriktsofficer i Numan bifalder ønsket om at oprette staionen i Shellem, "Sudan", nr. 10, okt. 1918, p143].

23. februar. Niels Brønnum forlader med sin kone Numan, pga. hendes svigtende helbred. Mogens overtager ansvaret for hospitalet og arbejderne.

6. juni. Mogens og Eline på ferie i Shellem, "Sudan", nr. 11, nov. 1917, pp147].

15. juni. Dannebrog hejst for første gang i Numan.

Juli. Mogens og Eline tilbage fra ferie i Shellem.

Juli. Elines første angreb af malaria. Sengeliggende 1½ dag.

18. august. Mogens Uhrenholt ansøger regeringsmanden i Yola-provinsen om tilladelse til at anlægge missionsstation i Shellem.

1. oktober. Konference i Numan. Uhrenholt spørges om, han er villig til at gå til Shellem. 

12. november. Konference i Numan. ["Sudan", nr. 4, 1918, pp58-62]

16. november. Tilbud om at leje grunde til bygninger, hospital og agerbrug.

19. november. Mogens godtager pr. brev tilbuddet.

 

1918

2. marts. Mogens og Eline Uhrenholt og frk. Rose og frk. Kristiansen klar til ferierejse til Du, "Sudan", nr. 6, juni 1918, p81].

26. marts. Hjemrejse udskudt pga. manglende hjemrejse-tilladelse fra myndighederne. ["Sudan", nr. 4, april 1918, p51. Nr. 8, aug. 1918, p107]

31. marts. Tilladelse givet til at bygge i Shellem. Denne besked sendt pr. telegram til Mogens og Eline i Du.

7. april. Eline Uhrenholt og frk. Rose og frk. Kristiansen ankommer på ferie til missionsstationen i Du. ["Sudan", nr. 5, maj 1918, p105]

19. april. Mogens til Shellem for begynde byggeriet.

7. maj. Lejekontrakt for Shellem klar til underskrivelse i Numan. Samme dag rejste Erland Kjær til Shellem for at hjælpe med byggeriet.

2. juni. Ankomst til Numan fra ferien i Du. Mogens venter på en konference med guvernøren om skolespørgsmål i Shellem. ["Sudan", nr. 9, sept. 1918 p138].

19. juni. Mogens pakker lejet kano med bagage til Shellem.

20. juni, kl. 04.00: Mogens afrejse fra Numan. Missionsstationen i Shellem åbnet. Mogens eneste missionærer på stationen. Eline, Frk. Rose og Frk. Kristiansen stadig i Du.

24. juni: Mogens hverver en del arbejdere i Shellem, ca. 25 mand, til at arbejde for sig. Dagslønnen er 45N; dog uden kost og logi. [Satmbog over Missionærerne: Rigsarkivet]

3. august: Eline ankommer Shellem. 

29. august: Eline til Shellem fra Numan.

1. september: Mogens Uhrenholt syg af blackwater fever.

14. september: Mogens på benene igen. 

19. november: Mogens og Eline til Numan for at passe Frk. Rose, som er syg.  1919

16. februar. Mogens Uhrenholt dør af blackwater Fever. Han begraves i Shellem.

26. februar. Eline rejser til Numan.

28. februar. Eline, frk. Rose og frk. Kristiansen rejser til Danmark. [note: "Sudan", 4/1919, p46] 

3. juni. Eline forlader Danmark og rejser til USA. ["Sudan", nr. 6, juni 1919, p79]

 

19. juni. Eline ankommer, efter en måneds ophold i Danmark, New York med S/S Hellig Olav.

20. oktober. Eline i Blair, Nebraska.

11. december. Eline tager bl.a. væverkursus i Chicago.
 


1920

Februar. Eline afsejler El Callao, Peru, med skibet "Ortega" ("The Pacific Steam Navigation Co.").

22. februar. Eline anløber Liverpool.
 
24. februar. Eline rejser fra Liverpool mod Nigeria sammen med Frk. Kristiansen.

18. april, Påske. Eline sejler mod Numan på Benue-floden sammen med bl.a. Frk. Kristiansen og Frk. Dagma Rose. Sudan nr. 7, juli 1920.

20. april. Eline ankommer Numan.

22. april. Eline ankommer Shellem.

27. april. Niels Brønnum til Shellem.

29. august. Eline syg, Brønnum til Shellem.

4. september. Niels Brønnum tilbage i Numan.

26. oktober. Niels Brønnum igen til Shellen til Elines sygeleje.  

2. november. Niels Brønnum til Numan. Sørger for at en båd henter Eline til Numan.

3. november. Eline ankommer Numan via Gongola-floden. Forværring i sygdommen. Læs Peter Jensens brev om sejladsen

4. november. Blackwater-fever konstateret.

7. november, Eline dør i Numan af blackwater fever.  

8. november. Pga. varmen kan Elines kiste ikke bringes til Shellem. Hun begraves derfor på den lille gravplads ned til Benuefloden, ikke langt fra den første kirke og hvor den lutherske kirke i dag har sit hovedkvarter.

10. november. Peter Jensens til Shellem for at videreføre arbejdet. 

 


1922

22. maj. Kirke indviet, hvor Uhrenholts bolig stod i Shellem.

6. juni. Lars Arildsen, Elines far dør af hjerteanfald, 82 år i Cedar Falls.

 


1927

Oktober. Mindesten afsløret for Mogens Uhrenholt i nærheden af sted Westby Mont., North Dakota, hvor hans nybyggerhytte engang stod. [Sudan 2/1928]

___________


2006

November. Efterskolelærer Torben Uhrenholt og Hans Wendelboe Bøcher, begge fra Horne Efterskole, besøger Nigeria, hvor han får at vide, at Mogens Uhrenholt var med til at bygge den første kirke, og besøger senere Elines grav i Numan. Se filmen.
 

1908

Marts. Torben Uhrenholt besøger Elines grav i Numan og også Shellem, hvor Mogens og Eline var missionærer fra 21. juni 1918 til Elines død 7. november 1920.


2009

Marts. Torben Uhrenholt og Hans Wendelboe rejser igen med horneXplorer til Nigeria. 20018

8.-11. november. 100-årsjubilæum for Mogens Uhrenholts grundlæggelse af Dansk Forenet Sudanmissions missionsstation i Shellem. Hans Wendelboe Bøcher holdt i forbindelse med jubilæet sit foredrag for op mod 2000 lydhøre nigerianere. Se videoen fra foredraget og se det imponerende program for de fire dages festligheder. Se også kirkeminister Mette Bocks videohilsen.  

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021