Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Opdateret 30. september 2017:
Mogens Marinus Uhrenholt
 

Af kirkebogen for Nørre Tranders Sogn fremgår, at Mogens Marinus Uhrenholt bliver født 15. oktober 1876 som søn af Jens Peter Uhrenholt (født Sørensen, 1. juni 1844 i Brøndbjerg, gift 2 marts 1876 i Nr. Tranders Kirke med enke Maren Jensdatter, født 19. september 1842 i Visse, død 10. juni 1908 i Øster Uttrup).
 


Senere i samme kirkebog står, at Mogens bliver døbt i Nr. Tranders Kirke søndag 17. juni 1877. Som faddere stod Søren Jensen og hustru, gårdejer Peder Jensen Peen og hustru, alle Øster Uttrup, samt gårdmand Jens Chr. Mogensen af Hennedal. 

Se større version af hele opslaget i kirkebogen.

 
Ad de mærkeligste omveje, er det lykkedes at opspore tre fotos af Mogens som 8-årig. Billederne er er taget af Aalborg-fotografen H. Tønnies på bestilling
af Mogens' far, Jens Peter Uhrenholt 25. august 1883. Den fantastiske fortælling om billederne er en del af foredraget "Mission:Nigeria"

.

Hvordan Mogens' barndom har været i detaljer kan vi kun gisne om i dag. Han har ikke selv skrevet meget om den i sine mange breve. Den primære kilde er hans egen selvbiografi, som blev gengivet i bladet Sudan, nr. 6, juni 1915; altså et år før han rejste ud som missionær til Afrika. Heri skriver Mogens: "Aaret 1905 maatte jeg lægge alt til Side for at gaa paa Missionsmarken."

Men inden han så præcist kunne formulere sig om sit kald og sin mission, gik mange års forberedelser. Og store sorger.


Fødegården i Østeruttrup, ca. 1950

 

I sin selvbiografi fortsætter Mogens Uhrenholt:
"... i Barndomshjemmet lærte jeg tidlig at lyde og at arbejde samt fik den kristelige Kundskab dels i Hjemmet og dels i Skolen. Den kristelige Undervisning med følgende Konfirmation gav mig allerede som Barn mange barnlige Tanker om Gud; om de end ikke førte mig til bevidst Overgivelse i Guds Naade og Had til Synden, saa førte de mig dog til, at jeg gav Gud stille Løfter om at ville følge ham."

Fra sin fødsel i 1876 og frem til 1891 boede Mogens med mor og far på slægtsgården i Øster Uttrup. I dag står kun stuehuset af gården på Vejrholm 12, Øster Uttrup. Hvor lade- og staldbygning lå, ligger i dag en andelsborligforening, og gårdspladsen er delt i to af et tværgående hegn. Se billede fra 2008.

Men efter handelseksamen og læreplads i både Randers, Aalborg og Hjørring, sker der noget, der bringer Mogens tættere på sit endelige virke. Hvad, ved vi ikke. I sin selvbiografi skriver han: "[...] Aaret 1897 [...] fandt [jeg] Jesus som min Frelser og har siden da levet i det hellige Samfund."

I år 1900 gør Mogens Uhrenholt tjeneste på militærhospitalet i Helsingør. Han er da 21 år. I Helsingør fik han funktion som assistent for reservelægen. Han skriver selv, at han "maaske [skylder] dette 10 Maaneders Ophold mere, end jeg selv aner; nemlig at jeg valgte at gaa ud paa Missionsmarken som Læge. [...] Om end der har været Tanker i mig angaaende Missionskald helt fra Ungdommen af, viste jeg dem altid bort, fordi jeg enten syntes mig selv for uskikket eller ogsaa ingen Tid havde dertil."

Allerede året efter er Mogens igen hjemme i Aalborg, hvor han åbner egen forretning på hjørnet af Slotsgade og Bredgade.

 

Flere gange om ugen bringer Aalborg Amtstidende og Aalborg Stiftstidende annoncer for forretningen.

Næste gang Mogens Uhrenholts navn optræder i avisen er midt på sommeren 2002, men denne gang i en mere dyster tjeneste. Forretningen i Aalborgs centrum er nemlig gået konkurs. Arbejdet med at udrede boet skulle i øvrigt vise sig at tage flere år; ikke mindst på grund af, at Mogens kort efter konkursbegæringen forlod landet.
 


Men året inden, mens forretningen endnu gik strygende, blev Mogens Uhrenholt gift. Dette har været helt ukendt indtil dette projekt for alvor gik igang. Mogens har intet sted i sine breve eller papirer levnet spor af sitr første ægteskab. Hvorfor kan vi kun gætte på ...

Og at det overhovedet kom for dagens lys - på 100 års afstand - skyldes en passagerliste fra dampskibet S/S Oscar II, med afgang fra København den 9. oktober 1902, og ankomst til New York, 12 dage senere, den 21. oktober. Her står Mogens angivet som passager nr. 14. Af listen fremgår også korrekt, at han er uddannet handelsmand (merchant), at han kan både læse og skrive og er ved godt helbred. Der står også, at han selv har betalt rejsen og med sig har værdier for 120 dollars. - Men så kommer overraskelsen: Ægteskabelig status er angivet som gift med passager nr. 15. Fornavnet er svært at tyde. Selefsine eller? Men efter grundig research og hjælp fra kyndige slægtsforskere dukker igen fortiden frem:
Det virker sandsynligt, at handelseleven Mogens - i Hjørring - har mødt den unge pige Thellefsine Kristensen fra Skagen, datter af fisker Jakob Kristensen, Skagen og Ane Margrethe Tellefsen.

Parret bliver i hvert fald gift i Skagen Kirke den 15. september 1901. Og 9. oktober, 5 måneder efter konkursen i Aalborg, rejser parret via København og Liverpool til New York. Se passagerlisten.

Fra New York gik rejsen hurtigt videre til Racine, Wisconsin; en driftig industriby, også kaldet "Kringleville" på grund af sin store population af danskere og de deraf følgende mange bagere, der solgte dansk brød på hvert et gadehjørne. Mogens bliver ansat på kontoret på J.I.Case, verdens største traktorproducent og sparer hurtigt op til at købe en grund på 2109 Clarence Ave., hvor han selv bygger huset, der endnu ligger på adressen.


Clarence Ave. 2109, Racine, Wisc., USA - 2007


Allerede året efter føder Thellefsine fredag den 20. november 1903, kl. 21 datteren Esther Elisabeth Uhrenholt. Alt synes idyl og lykke for den lille familie.

I begyndelsen af 1905 venter parret igen en datter, men den 28. juni 1905 kommer Mary dødfødt til verden på St. Mary's Hospital. Kun fem dage senere dør også Thellefsine af tarmslyng. Mogens står nu alene med en 2½ år gammel datter. I et fremmed land.
 


St. Mary's Hospital, Racine, Wisc., USA, hvor både døtrene Esther Elisabeth og Mary Uhrenholt kom til verden og også Thellefsine døde i barselsseng.

​Samme efterår vælger Mogens at rejse hjem til Danmark sammen med Esther Elisabeth, som installeres hos sin bedstefar, onkel og tante i fødegården i Øster Uttrup. Se folketællingen, 1. februar 1906. 21. november 1905 rejser Mogens  tilbage til USA; for denne gang at slå sig ned i North Dakot, hvor han køber en grund i danskerkolonien, der blandt andet tæller navnkundige Jens Dixen. Mange år senere, i 1927, rejste taknemmelige venner her en mindesten for Mogens Uhrenholt.

I sin selvbiografi skriver Mogens:
​"Om end der har været Tanker i mig angaaende Missionskald helt fra Ungdommen af, viste jeg dem altid bort, fordi jeg enten syntes mig selv for uskikket eller ogsaa ingen Tid havde dertil. Aaret 1905 maatte jeg lægge alt til Side for at gaa paa Missionsmarken." - Nu - på mere end 110 års afstand - forstår vi, hvad det var, der skete i 1905, der gjorde, at Mogens Uhrenholt måtte "lægge alt til side for at gå på missionsmarken". Vi forstår samtidig, hvad der ligger bag ordene i Pastor Anton Pedersens nekrolog over vennen: "Dr. Uhrenholt var en prøvet Kristen. I sin Ungdom mødte han Sorger, der tidligt mærkede ham. Sin Uddannelse til Lægegerningen fik han i Amerika, hvor han arbejde overordentlig anspændt for at naa sine Maal.”

I 1906 begyndte han på sprogstudiet, og 1907 efter megen overvejelse begyndte han lægestudiet, der skulle vise sig at vare de næste 8 år. Først collegeuddannelsen på Dons College Blair, Nebraska, og Fremont Normal School, Nebraska; siden den medicinske uddanelse paa Creighton University i Omaha og de sidste 3 år Valparaiso Universitets medicinske Afdeling i Chicago: College of Medicin & Surgery i Chicago.

Undervejs i studiet har Mogens mødt den unge lærerinde Eline Marie Arildsen fra Cedar Falls, Iowa, som gennem opsparing og en arv havde fået mulighed for at læse til sygeplejerske i Chicago.

Målet med studiet var konstant missionsmarken i Nigeria, udsendt gennem Dansk Forenet Sudanmission (idag Mission Afrika). Men inden udrejsen til Nigeria i sommeren 1916, bliver parret gift i Cedar Falls den 25. august 1915.

Inden udrejsen til Nigeria, samledes familien i Øster Uttrup, hvor endnu engang fotograf Tønnies fra Aalborg forevigede den samlede familie:


Stående fra venstre mod højre: Ane Katrine Mogensen, Jens Andersen Mogensen, Anna Kathrine Uhrenholt, Søren Uhrenholt, Marianne Jensen,
Hans Christian Jensen, Ane Uhrenholt, Christian Uhrenholt og Maren Mogensen. Siddende: Eline Marie Uhrenholt, Mogens Uhrenholt, Jens Peter
Uhrenholt, Metha Uhrenholt og Christian Mogensen.


Historien om det begivenhedsrige, men korte liv i Nigeria er endnu et storladent kapitel, som fortælles i foredraget "Mission:Nigeria - Manden, konen og martyriet", der ikke ender med Mogens død - efter et lang tids sygdom (Black Water Fever) i Nigeria, den 16. februar 1919, men fortsat trækker tråde helt op til i dag.

​Ovenstående er blot flige og nedslag i den gribende fortælling om landmandssønnen Mogens Uhrenholt fra Øster Uttrup, der tog Nigeria og var med til at grundlægge den lutherske kirke.
 

Læs også om "Den anden Mogens"

 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021