Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Niels Marinus Nielsen Rahbek - Elines første mand
Bryllupsdatoen var sat. Men der blev aldrig bryllup. Længe før Eline mødte Mogens Uhrenholt var hun forlovet til anden side, men skæbnen ville det anderledes

Opdateret 12. december 2016

Text in English (update will follow)

 

 


Niels Marinus Nielsen Rahbek, portræt på forsiden af 
Dansk luthersk Kirkeblad, nr. 18, 20. juni 1897

 


Eline Arildsen
(manipuleret billede)

 
I foråret 1897 fyldte Eline 22 år. Og netop denne sommer skulle have været noget ganske særligt. I flere Eline hun været forlovet med præsten Niels Marinus Nielsen Rahbeck (f. 19. februar 1871 i Egvig, Bøllingherred under Ringkøbing).

Faderen var gårdmand Niels Christian Hullig (f. Borris 7. juni 1833, d. 21. april 1875 i Borris), gift den 17. oktober 1858 med Ane Magrethe Madsen (f. 6. marts 1832, d. 20. februar 1874).

Han blev døbt Niels Marinus Nielsen (ikke Rahbek) i Borris Kirke den 19. marts 1871.
 

Niels Marinus kom til USA i 1891. I vintrene 1891-1894 studerede han ved Elk Horn Højskole, hvor også Eline var elev.
Fra 1894-1896 læste han teologi ved den af Danish Evangelical Lutheran Chuch of Northamerica nyoprettede teologiske uddannelse på Elk Horn. Men kort inde i sin teologiske uddannelse blev han alvorligt syg af tuberkulose, og måtte derfor foretage en rejse hjem til Danmark i foråret 1895.

Ulykkeligvis fandt Niels Marinus ikke bedring i Danmark, men han genvandt tilstrækkeligt med kræfter til samme efterår at rejse til Amerika og genoptage sit studie.

I foråret 1896 tog han sit eksamen fra Elk Horn,og modtog et kald fra den nye dansk evangelisk lutherske menighed, Bethany Danish Evangelical Lutheran Church, i Arcola, Texas. Her nød også hans tuberkulose godt af det varme vejr.

Han blev ordineret til præst den 24. oktober 1896 i Cedar Falls, Iowa af den Forenede danske Kirkes formand Pastor G. B. Christiansen, assisteret af A. L. J. Søholm, Niels Lang og P. L. C. Hansen, som den 63. præst i Den forenede danske evangelisk luthersk Kirke.

Niels Marinus var glad for sit virke i Arcola; særligt værdsatte han konfirmandklassen og sit arbejde med den, men kræfter svandt og svagheden tiltog. Og i april 1897 var han tilbage i Elines fødeby, Cedar Falls, hvor, hvis helbredet tillod det, brylluppet med Eline Marie Arildsen skulle stå den 1. maj samme år. Planen var herefter at parret som en del af bryllupsrejsen skulle deltage i Den dansk luthersk evangeliske Kirkes årsmøde i Blair, Nebraska, for efterfølgende at rejse til til Arcola, Texas den 4. juni.

Skæbnen ville det dog anderledes, og lørdag den 28. maj 1897 døde Niels Rahbeck af tuberkulose. 

Pastor P. L. C. Hansen, præst ved Nazareth Church i Cedar Falls, Iowa, besøgte dødslejet, hvor han blandt andet læste Davids Psalme 32,. Især følte Niels Marinus sig trøstet af linjen: "Komme store Vandskyl, skulle de ikke naa ham."


Nyheden om dødsfaldet blev bragt i the Cedar Falls Gazette 1. juni 1897:

"After an illness of some months of lung trouble, Rev. N.M. Rahbeck, pastor
of
the United Brethren Church of Arcola, Texas, died in E. Cedar Falls
Saturday evening.  Rev. Rahbeck lived in Cedar Falls several years ago, but
owing to failing health went to Texas, where he has been ever since, coming
here about six weeks since.  He was a Christian man of strong character,
beloved by a large circle of friends who regret his untimely demise.  The
funeral will be held next Friday afternoon." 


       "Efter flere måneders lungesygdom, døde pastor N. M. Rahbeck fra the
       United Brethren Church i Arcola, Texas, lørdag aften i Cedar Falls. Pastor
       Rahbeck boede i Cedar Falls i flere år, men rejste pga. svigtende helbred til
       Texas, hvor han har boet indtil han for seks uger siden kom hertilbage.
       Han var en kristen mand af stærk karakter, elsket af en stor skare af venner,
       som begræder hans tidlige bortgang. Begravelsen finder sted næste fredag
       eftermiddag."

Ifølge nekrologen i "Dansk luthers Kirkeblad", nr. 18, juni 1897, udgivet af Den forenede danske evangelisk luthersk Kirke i Amerika, beskrives Niels Mariunus' sidste dage således. Bladet bringer i øvrigt hans portræt på forsiden.

"Dagen før sin Død forekom det ham som om han havde en Del Mennesker om sig. Han talte til Folkene i Arcola om Jesus i Gethsemane og formanede dem til at holde fast ved Troen paa Kristus, da skulde de atter mødes i Himmelen. Han talte til Menighederne i Elk Horn og Cedar Falls om Jesu Ord til Peter: 'Elsker du mig?' Og med særlig Hensyn til sin Søndagsskole-Klasse i Elk Horn sagde han: 'Vogt mine Lam!'

En af dem, som stod om hans Dødsleje, søgte at sige nogle beroligende Ord til den døende; men han svarede ham med fuld bevidsthed: 'Bort med alt andet end Guds Ord; kun Guds Ord kan hjælpe, det alene holder.' I den sidste stund klamrede han sig især til Ordet: 'Jesu Kristi, Guds Søns Blod renser fra al Synd'. Han blev ved at nævne Jesu Navn til det sidste, og saaledes lukkede han sine Øjne i Døden Lørdag d. 29. Maj."
 

Niels Marinus Nielsen Rahbeck blev begravet den 4. juni 1897, samme dag, som han og Eline skulle have flyttet til Arcola. Begravelsen foregik fra Elines barndomskirke, Nazareth Church i Cedar Falls, Iowa, og blev foretaget af Pastor P. L. C. Hansen. Ved begravelsen blev sunget en sang, som var skrevet ved kirkens årsmøde i Blair, Nebraska, som Niels Marinus og Eline havde planlagt at tage del i. Fra samfundets præster blev sendt en smuk sølvkrone, som blev lagt på kisten. Til kransen knyttede sig Pauli ord: 'Retfærdighedens Krone er henlagt til mig' (2 Tim 4,8). Ud over Pastor P. L. C. Hansen talte også G. B. Christiansen, H. Hansen og I. M. Hansen (som også skrev nekrologen i kirkebladet), mens Pastor L. Pedersen oplæste skriftsteder og ledte bønnen.


I nekrologen hedder der videre:
"Dagen hældede før den store Ligskare naaede ud paa Byens Kirkegaard. Solen dalede i Vest, da vor broders Stöv nedsænkedes i Graven. Pastor P. L. C. Hansen forrettede Jordpaakastelsen.

Stille var Broder Rahbecks Vandring imellem os, stille hensov han i Troen med Herrens Fred, og da vi bød hans Grav Farvel, var det som om 'den liflige Aftenrøde' hviskede til os: 'Han sov hen, som Sol i Høst gaar ned'.

Brylluppet mellem Eline Arildsen og Niels Rahbeck blev altså ikke til noget. 

Mere info på The Danish American Archive and Library - Center for Research and Education.   

Tre uger før sin død, 21. may 1897, skrev Niels Rahbeck testamente, hvori han testamenterede alle sine ejendelle og besiddelser, bl.a. et stykke jord i Texas, til Eline. Dette håndskrevne testamente findes i dag på det historiske arkiv i Cedar Falls. Den fulde tekst er gengivet nedenfor. Læs også testamentet som facsimile
 


Will
 

I Niels Marinus Nielsen Rahbeck of Cedar Falls Black Hawk County Iowa being of sound and disposing mind do make publish and declare this to be my last will and testament hereby revoking all wills at any time heretofore by me made.
 

Item I

It is my will that all my just debts and funeral expenses shall be fully paid.
 

Item II

All the remainder and residue of my property whether real personal or mixed of which I may die sei[ged to?] of which I may in any way be entitled shall be disposed of as follows:

1st I give devise and bequeath to Eline Marie Arildsen forty acres [16 hektar el. 0,16 km2] of real estate in Brazoria County Texas, same being all the land Lawn in the state of Texas.

2nd It is farther my will that the said Eline Marie Arildsen shall have and own all the monies and personal property of which I may die possesend of or entitled to and that all personal property shall be converted into money by my executor and the proceeds given to the said Eline Marie Arildsen.

3rd I hereby nominate and appoint as executor P. L. C. Hansen of Cedar Falls Black Hawk County Iowa and it is my will that he be exhonorated from giving bonds of such executor.
 

Witness my hand this 21st day of May 1897.
Niels N. Rahbeck
 

P. Rasmussen
H. P. Sørensen, witnesses
 

On this 21st day of May 1897 the foregoing will was signed and executed in our presence by the said Niels Marinus Nielsen and by him declared to be his last will and testament and at his request and in his presence and in the presence of each other we have hereunter subscribed our names as witnesses thereto.

P. Rasmussen
H. P. Sørensen
of Cedar Falls Black Hawk County 
  
  
 

Læs også testamentet som facsimile

Arvesagen kørte i mere end otte år, og blev først afsluttet i andet halvår af 1905. Eline arvede pengene fra salget af Niels Marinus' jordbesiddelse i Texas, og brugte dem på sin uddannelse til sygeplejerske i Racine og Chicago, hvor hun samme år mødte Mogens Uhrenholt, som hun gifter sig med 25. august 1915. 
 

 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021