Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Statistik fra Shellem
Lige fra første dag i Shellem, 20. juni 1919, holdt Mogens Uhrenholt tal på møder, andagter og gudstjenester. Når man sammenligner tallene ser man hurtigt den hastige udvikling. Uhreholts efterfølgere fortsatte statistikken, som blev bragt i de gamle Sudan-blade.
 


 
Rapport fra Shellem for juni 1918

Morgenandagt   10 Dage  104 Deltagere   Gennemsnit 10
Søedagsskole 2    -- 11      --           --     5½

 Lægegerningen
                1. Ingen indlagte Patienter
                2  Poliklinik: Nye Paienter 10
                3. I Hjemmet behandlet 1 Patient 


Bemærkninger
1. Det allerede store Antal Deltagere i Morgenandagten, som holdes på Hausa, har sin Grund i, at her holdes nogle Arbejdere til at bygge nogle midlertidige Hytter, som vi kan benytte, til den virkelige Byggetid kommer, saa det Antal vil formindskes snart.
2. Den i Hjemmet behandlede Patient var Kongen selv.
3. Den 21. Juni 1918 begyndte Arbejdet her ved Stationen. På denne Dag kom jeg hertil tilligemed 2 Kanakuruer: Jelani og Galin. Pito, vor kok, med hans Familie kom hertil den 22. Juni. Min Hustru ventes snart hertil som Deltager i Arbejdet. Derefter Frk. Kristensen og Frk. Madsen.
4. Mit Helbred er godt.

M. Uhrenholt

 

Rapport fra Shellem for oktober-december 1918
Gengivet i Sudan, nr. 4, april 1919

 

 

  Oktr.     Novbr.    Decbr.
Morgenandagt           
  Deltagere 
27
1890
23
1129
25
1442
Søndagsskole 
  Deltagere
4
32
4
32
5
46

Poliklinik
  Gamle Patienter
  Nye Patienter
  Ialt Behandlinger 
  i Hjemmene

116        
34
15


61    
46
107
32


67
30
97

Ved Julefesten  
  
    150
       

M. Uhrenholt

 

 


Rapport fra Shellem for juli 1919
Gengivet i Sudan, nr. 12, december 1919

Morgenandagter
Bibeltimer
Søndagsskole
Husbesøg
Møder i Shellem
Møder i Distriktet
31
7
4
7
1
13
Tilhørere
      -
      -
      -
      -
      -
830
91
42
225
300
385

Hospitalet
Patienter paa Hospitalet    
Patienter i Byen
Poliklinik, nye Patienter


6
3
18   


Sygedage
Besøg
Behandling   


58
3
170

Erland Kjær
[Mogens døde 19. feb. 1919, og Eline var rejst hjem til Iowa på dette tidspunkt]

 

Rapport fra Shellem for september-november 1919
Gengivet i Sudan, nr. 3, april 1920

  Sept.     Okt.      Nov.
Gudstjenester              
  Deltagere 
4
70
4
60
5
66
Bedemøder 
  Deltagere
4
65
4
61
5
66
Søndagsskole    
  Deltagere
    5
60


Morgen- og Aftenandagt daglig Kl. 6 og Kl. 8

 

 

Hospitalet 
  Patienter paa Hosp. 
    Behandlinger 
  Poliklinik: Patienter
    Behandlinger         
  Patienter i Byen
    Behandlinger

1            
8
13
104

 

2         
22
36
415
12

3
25
60
924
1
14
       

 
P.C.J.Jensen

 

 

 

Rapport fra Shellem for december 1919 - februar 1920
Gengivet i Sudan, nr. 7, april 1920

 

 

  Decbr.     Jan.      Febr.
Møder på Stationen        
  Deltagere 
7
100
8
170
6
160
Søndagsgudstjenester  
  Deltagere

60
4
65

52
Bedemøder 
  Deltagere

62
5
75

50
Hospitalet 
  Patienter paa Hosp. 
    Behandlinger
  Besøgt
    Behandlinger 
  Poliklinik: Patienter
    Behandlinger         
  

3            
27

 

65
834

 

3         
47
1
8
36
22
410

 

6
112
2
16
60
32
324

 
P.C.J.Jensen      

 

 
 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021